Commonland.

Herstellen en weer gezond maken.

Wist je dat wel 40% van het landschap op aarde is aangetast? Klimaatverandering, de kwaliteit en zekerheid van ons voedsel, water en lucht, vervuiling, armoede, extreme droogte, overstromingen, uitsterving van soorten… alles hangt samen met landschappen en de werking van ecosystemen.

Commonland zet zich in voor het herstel van landschappen en gaat zo deze bedreigingen tegen. Door dit herstel blijft het ecosysteem gezond en worden gebieden weer leefbaar voor mens en natuur.