LandschappenNL.

Genieten van de natuur, gewoon om de hoek.

Elke provincie zorgt graag goed voor haar landschappen en cultuur. Nu gebeurt er nogal veel, denk aan klimaatverandering, stikstofcrisis, energietransitie enz. Dat bracht 19 provinciale organisaties ertoe om met elkaar te gaan samenwerken. Om van elkaar te leren en samen meer impact te maken. Zodat wij in ons mooie landschap kunnen blijven wonen, werken, ontspannen en genieten.

LandschappenNL hoopt dat zoveel mogelijk mensen zich betrokken voelen en werkt daarom samen met zo’n 72.000 ‘Groene Vrijwilligers’ - relatief het hoogste aantal vrijwilligers in ons land!