Oxfam Novib.

Een rechtvaardige wereld met gelijke kansen.

Over de hele wereld strijden mensen voor gelijkheid en tegen dat wat de meest kwetsbaren het hardst raakt: groeiende verschillen, onrecht en klimaatverandering. Het zijn mensen die opkomen voor eerlijke lonen. Voor het recht zichzelf te kunnen zijn. Ze eisen een plek waarin iedereen gelijke kansen heeft, ongeacht gender, afkomst of huidskleur. Een wereld die voor alle mensen veilig is.

Oxfam Novib staat achter deze moedige mensen en helpt mee ongelijkheid aan te pakken bij de wortel, daar waar de meeste impact te behalen is.