Sea Shepherd.

Strijden voor onze oceanen.

Zo’n 70% van het aardoppervlak bestaat uit water. Zó groot… dan snap je meteen waarom Sea Shepherd zo vaak in actie moet komen om de afslachting van zeedieren en de vernietiging van hun leefomgeving te stoppen. Het is niet alleen actie op zee; ze onderzoeken, registreren en documenteren illegale activiteiten op zee en dragen dit over aan de juiste autoriteit. Om de overtreders vervolgens nauwlettend in het oog te blijven houden.

Sea Shepherd voert actie met internationale wetten en verdragen voor natuurbehoud in de hand. Daarin staat het zwart op wit. Ze moeten alleen nageleefd worden. En dat is precies waar ze voor strijden.