WWF.

Doen én samenwerken.

Wie kent ‘m niet, de panda? Het symbool van WWF en het bewijs dat natuurbescherming werkt. Inmiddels is de uitdaging van WWF veel groter dan alleen dieren beschermen. Natuurverlies en klimaatverandering raken al het leven op aarde. Daarom strijdt WWF voor een aarde die leefbaar blijft voor iedereen. Voor mens en dier. Waar ook ter wereld.

Voor een leefbare aarde is meer natuur nodig. Maar de wereld veranderen kan niemand alleen. Daarom werkt WWF intensief samen met overheden, het bedrijfsleven en lokale gemeenschappen.