Artsen Zonder Grenzen.

In actie voor mensen in nood.

Overal ter wereld - en altijd - leven er mensen in crisissituaties. Artsen Zonder Grenzen biedt medische zorg aan slachtoffers van conflicten, natuurgeweld of ziekte-uitbraken en geven de zorg die ze nodig hebben. Dankzij ruim 65.000 hulpverleners in meer dan 72 landen kunnen ze op elk moment in actie komen voor iedereen die dat het hardst nodig heeft.

Artsen Zonder Grenzen belooft: “Ieder mens - ongeacht huidskleur, geloof of politieke overtuiging - heeft recht op medische zorg. Daar zetten wij ons samen voor in, elke dag weer.”