Right To Play.

Spelen is van levensbelang.

Een kind moet kunnen spelen, daar zijn we het wel over eens. Maar er zijn miljoenen kinderen die lijden onder geweld, ziektes en armoede. Zij groeien op in omstandigheden met weinig structuur en veiligheid. Dat maakt ze kwetsbaar en zorgt ervoor dat ze zich niet goed kunnen ontwikkelen. Right To Play creëert een veilige omgeving voor kinderen, zodat ze sociaal, emotioneel en fysiek kunnen groeien.

Right To Play gelooft dat spelen cruciaal is voor de ontwikkeling van kinderen, overal ter wereld. Hun werk heeft meetbare impact op hoe kinderen leren, gezond blijven en vreedzaam kunnen leven.